CONDICIONS DE VENDA

PREUS

Al comprar els productes que s’oferten al web, el client accepta pagar a Neus Soler el preu que s’indica, i sota les condicions d’enviament i pagament que s’especifiquen.
Els preus del web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus legalment vigent. Actualment és el 21 %.
Les despeses d’enviament del producte no estan inclosos en el preu que figura al web i les seves condicions es detallen més endavant.

PAGAMENT

Targeta de crèdit- La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària BBVA a través de la seva passarel·la de pagament.
En el moment de realitzar el pagament, el client rebrà la factura en format PDF en l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat.
Per transferència bancària- Fent un ingrés per l’import total de la compra en el compte corrent que se l’indica.
El sistema de pagament compleix totes les normes de seguretat del banc contractat.
En les comandes de clients residents a tercers països fora de la Unió europea, seran els propis clients els responsables del pagament de qualsevol impost o taxa duanera que pugui existir en els seus països per l’adquisició realitzada, així com d’efectuar si ho desitgen, les gestions les davant les autoritats fiscals espanyoles pel reemborsament de l’IVA satisfet i declarat per Neus Soler com a IVA recaptat

ENVIAMENT I TRANSPORT

Els enviaments sempre es faran a una adreça permanent. No s’enviaran a hotels, apartats de correus, ni a cap adreça no permanent
Les joies en estoc s’enviaran al transportista el dia laborable següent a la data de la comanda, i s’informarà al client per una alerta SMS o e-mail.
Per a les peces que requereixin alguna modificació, s’haurà de contactar via e-mail, per donar-li el termini d’enviament.
Les despeses d’enviament no estan incloses en el preu dels producte i es fixen en funció de la distància i del temps d’enviament, tal com es detalla en el formulari de compra.
Només els enviaments de més de 400 € dintre de la Península i Balears tindran transport gratuït
Si algun producte dels ofertats a la web no estigués disponible momentàniament, Neus Soler informarà al client i li retornarà la quantitat abonada en els termes que es detallen en l’apartat de desistiment i devolució.

Els preus dels enviaments són:

Enviaments a Península (Espanya i Portugal):  6,70 €
Lliurament en 48 h.
Pre-alerta per SMS o E-mail

Illes Balears: 10 €
Lliurament 48-72 hores
Pre-alerta per SMS o E-mail

Andorra, Canàries, Ceuta, Melilla.
Consulteu tarifa i termini de lliurament per e-mail

Comunitat Econòmica Europea i resta del món.
Consultar condicions per e-mail.

Neus Soler no es farà càrrec de qualsevol demora per part del transportista, o per errors en l’adreça, o per no poder recepcionar la comanda en el lloc i hora del transport.
Recomanem que en el formulari de compra especifiquin els horaris més favorables per recepcionar la comanda.

GARANTIA

El document de garantía es la factura de compra.

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Si per qualsevol raó no queda satisfet amb les peces adquirides a www.neussoler.com té 14 dies naturals des de la data de la compra per desistir de la compra.

No es podran retornar productes personalitzats o confeccionats seguint les indicacions del client.

Es procedirà a efectuar el reintegrament íntegre del preu del producte utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel client per a la transacció inicial dins dels 14 dies naturals següents a la recepció de la comanda retornada.

Les despeses de devolució aniran a càrrec del client.

Les devolucions hauran d’enviar-se per correu certificat, assegurant l’import de la producte a la nostra adreça, sota la responsabilitat i a càrrec del comprador.

El producte no pot haver estat utilitzat pel comprador des de la seva recepció, ni presentar cap senyal de deteriorament o desgast.

Per a facilitar el procés de devolució, li indiquem clarament les dades a consignar a l’enviament del producte:

NEUS SOLER JOIES
Torrent dels Lledoners, 132
08360- Canet de Mar
e-mail: neussoler@neussoler.com
Tel. +34.656.85.27.80

Com a justificant de la seva devolució, és imprescindible que guardi el comprovant de l’enviament de la devolució per tal de poder fer el seguiment de l’entrega a la nostra adreça.

Un cop feta la comprovació dels productes retornats, rebrà un e-mail de confirmació indicant-li que l’import s’abonarà en el mateix mètode de pagament que s’ha utilitzat a la compra.

DRET DE DESESTIMENT

Té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El Client no tindrà dret a desistir en cas que el producte sigui un producte personalitzat o confeccionat segons les seves indicacions.

El dret de desistiment queda limitat al fet que el client torni el paquet, precintat i en les mateixes condicions en què li va arribar.

Les despeses de devolució aniran a càrrec del client, excepte en el cas que es tracti d’una errada del vendedor, el qual assumirà les despeses de la recollida i del nou enviament.

Per exercir el dret de desistiment és necessari que ens notifiqui la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca enviant un e-mail a neussoler@neussoler.com

El client pot utilitzar el següent text encara que el seu ús no és obligatori:

En/Na__________________________________ amb domicili a ______________________ per la present li comunico que desisteixo del nostre contracte de venta de (indicar dades del producte adquirit, número de referència corresponents a cada artícle) amb número de comanda________________sol·licitat en data __________________________i rebut en data ____________________