CONDICIONS DE VENDA

PREUS

Al comprar els productes que s’oferten al web, el client accepta pagar a Neus Soler el preu que s’indica, i sota les condicions d’enviament i pagament que s’especifiquen.
Els preus del web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus legalment vigent. Actualment és el 21 %.
Les despeses d’enviament del producte no estan inclosos en el preu que figura al web i les seves condicions es detallen més endavant.

PAGAMENT

Targeta de crèdit- La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària BBVA a través de la seva passarel·la de pagament.
En el moment de realitzar el pagament, el client rebrà la factura en format PDF en l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat.
Per transferència bancària- Fent un ingrés per l’import total de la compra en el compte corrent que se l’indica.
El sistema de pagament compleix totes les normes de seguretat del banc contractat.
En les comandes de clients residents a tercers països fora de la Unió europea, seran els propis clients els responsables del pagament de qualsevol impost o taxa duanera que pugui existir en els seus països per l’adquisició realitzada, així com d’efectuar si ho desitgen, les gestions les davant les autoritats fiscals espanyoles pel reemborsament de l’IVA satisfet i declarat per Neus Soler com a IVA recaptat

ENVIAMENT I TRANSPORT

Els enviaments sempre es faran a una adreça permanent. No s’enviaran a hotels, apartats de correus, ni a cap adreça no permanent
Les joies en estoc s’enviaran al transportista el dia laborable següent a la data de la comanda, i s’informarà al client per una alerta SMS o e-mail.
Per a les peces que requereixin alguna modificació, s’haurà de contactar via e-mail, per donar-li el termini d’enviament.
Les despeses d’enviament no estan incloses en el preu dels producte i es fixen en funció de la distància i del temps d’enviament, tal com es detalla en el formulari de compra.
Només els enviaments de més de 400 € dintre de la Península i Balears tindran transport gratuït
Si algun producte dels ofertats a la web no estigués disponible momentàniament, Neus Soler informarà al client i li retornarà la quantitat abonada en els termes que es detallen en l’apartat de desistiment i devolució.

Els preus dels enviaments són:

Enviaments a Península (Espanya i Portugal):  6,70 €
Lliurament en 48 h.
Pre-alerta per SMS o E-mail

Illes Balears: 10 €
Lliurament 48-72 hores
Pre-alerta per SMS o E-mail

Andorra, Canàries, Ceuta, Melilla.
Consulteu tarifa i termini de lliurament per e-mail

Comunitat Econòmica Europea i resta del món.
Consultar condicions per e-mail.

Neus Soler no es farà càrrec de qualsevol demora per part del transportista, o per errors en l’adreça, o per no poder recepcionar la comanda en el lloc i hora del transport.
Recomanem que en el formulari de compra especifiquin els horaris més favorables per recepcionar la comanda.

GARANTIA

El document de garantía es la factura de compra.

CONDICIONS DESISTIMENT I DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES

D’acord amb la legislació vigent, el client té la facultat de desistir del contracte de compravenda assumint al seu càrrec els costos de devolució del producte.
Aquest dret haurà d’exercitar-se en el termini màxim de set (7) dies naturals mitjançant notificació al concessionari a la seva adreça de correu electrònic: neussoler@neussoler.com
El dret de desistiment queda limitat al fet que el client torni el paquet sense obrir, precintat i en les mateixes condicions en què li va arribar.
Es reemborsarà el preu dels productes retornats en el termini màxim de trenta (30) dies naturals des de l’exercici del dret de desistiment, al compte bancari o a la targeta del client des del qual es va fer la transferència del preu en formalitzar la compravenda.
El pagament es limitarà a les quantitats pagades per l’import del producte.
Qualsevol despesa de recollida o enviament de productes per desistiment o devolució serà a càrrec del client.
El client no tindrà dret al desistiment quan es tracti de productes fabricats sota les seves especificacions o que siguin clarament personalitzats, o bé que per la seva naturalesa no puguin ser retornats, puguin deteriorar-se o siguin exclosos de venda.
Les despeses de recollida i enviament seran a càrrec del venedor només en cas d’errada per part d’aquest.